Indywidualne konsultacje

To spotkanie z psychologiem mające na celu wstępne sprecyzowanie, nazwanie i określenie trudności, z jakimi zgłosiła się do Fundacji osoba potrzebująca wsparcia.


Dzięki temu możliwe jest wskazanie odpowiedniej formy pomocy: klasyfikację do grupy wsparcia, psychoterapii indywidualnej lub grupowej bądź do konsultacji psychiatrycznej.


Ma także na celu wyjaśnienie osobie zainteresowanej czym są powyższe formy pomocy.


Nasze działania wspierają:

Projektowanie serwisów www, skanowanie slajdów