Grupy wsparcia

Półroczna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci do 5 r.ż.
w wyniku poronienia, martwego porodu, błędu w sztuce lekarskiej i innych szeroko rozumianych okoliczności. Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z prowadzącym psychologiem.

Półroczna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci od 5 do 18 r.ż.
w wyniku wypadku, przewlekłej lub nagłej choroby oraz innych szeroko rozumianych okoliczności. Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z prowadzącym psychologiem.

Co najmniej półroczna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili tragicznie dorosłe dziecko
(wypadek, samobójstwo, zabójstwo) bądź w wyniku przewlekłej choroby i innych szeroko rozumianych okoliczności. Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z prowadzącym psychologiem. Czas trwania grupy zostaje ustalony w zależności od ilości osób oraz okoliczności i czasu jaki minął od śmierci dziecka.

Grupa wsparcia dla dzieci, które straciły bliskich (rodzeństwo, rodziców, dziadków).
Spotkania to cykl 12 cotygodniowych, 1,5 godzinnych sesji dla dwóch grup wiekowych: 8-10 lat i 11-13 lat.
Grupy prowadzone są zgodnie z „Dziennikiem Jakości” opracowanym przez specjalistów pracujących w Fundacji „By dalej iść” oraz w zgodzie z systematycznie modyfikowanym programem dopasowanym do potrzeb uczestników.

Czym są grupy wsparcia?
To specyficzne spotkania dla osób, które doświadczyły traumy utraty dziecka. Dobrze zorganizowana, działająca pod kontrolą doświadczonych psychologów grupa stanowi nie tylko niewyczerpalne źródło wsparcia emocjonalnego, ale daje także bezpieczną przestrzeń do dzielenia się uczuciami, które w warunkach zewnętrznych są z różnych powodów tłumione.
W grupie każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie i podmiotowo, z zachowaniem głębokiego szacunku wobec sposobu przeżywania straty, wyznania, potrzeb, gotowości do mówienia o śmierci bądź jej braku, a także oczekiwań. Grupy wsparcia zapewniają poczucie uniwersalności problemu oraz łagodzą społeczne piętno stygmatyzacji rodziców, których dzieci popełniły samobójstwo.
Uczestnictwo w spotkaniach wymaga dużego wysiłku emocjonalnego, gotowości na skonfrontowanie się z osobistą prawdą i faktem nieodwracalności śmierci dziecka. Jednocześnie daje uczestnikom poznawczą wiedzę, że napięcie emocjonalne nie będzie trwało bez końca. Grupy organizowane przez Fundację koncentrują się na urazie, w związku z tym terapeutki przede wszystkim dbają, by stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, intymności, zachowania tajemnicy oraz zapewniania ochrony wszystkim uczestnikom.
W grupach wsparcia organizowanych przez Fundację trzecie spotkanie jest zamykającym, to oznacza, że do tego momentu należy podjąć decyzję o uczestnictwie bądź rezygnacji. Od trzeciego spotkania grupa nabiera charakteru zamkniętego.


Nasze działania wspierają:

Projektowanie serwisów www, skanowanie slajdów