Zgłoszenie na szkolenia - formularz

Temat szkolenia *
POMOC W SYTUACJI STRATY DZIECKA. INTERWENCJA KRYZYSOWA. ŚMIERĆ I PROCES ŻAŁOBY
UCZEŃ W SYTUACJI STRATY. ROZWÓD
UCZEŃ W SYTUACJI STRATY. ŻAŁOBAMiejsce szkolenia *
Częstochowa
Płock
Gdańsk
Poznań
Katowice
Warszawa
Kraków
Wrocławimię, nazwisko *
adres do korespondencjitelefon kontaktowy   adres email (na ten adres zostanie przesłana kopia zgłoszenia)

zawódmiejsce pracyskąd informacja o tym szkoleniu?Dane do faktury:

nazwa, adresNIP* Akceptuję regulamin uczestnictwa w szkoleniach* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „BY DALEJ IŚĆ”
z siedzibą w Mysłowicach ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000367585, REGON 241753164, NIP 634-276-67-02 w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2014 poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej,
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.Ochrona antyspamowa. Wpisz w poniższe pola odpowiedź na pytania:
jak nazwa się drugi miesiąc w roku?:         która pora roku jest najcieplejsza?: 
Nasze działania wspierają:

Projektowanie serwisów www, skanowanie slajdów