Aktualności:


ZAPROSZENIE NA OBCHODY DNIA DZIECKA UTRACONEGO

Zapraszamy wszystkich Rodziców po stracie najbliższych osób na Obchody Dnia Dziecka Utraconego organizowane przez naszą Fundację dnia 15.10.2015 r o godzinie 17.00 w Hotelu Trojak w Mysłowicach przy ul. Stadionowa 11.
Przypominamy, że jak co roku polecą do nieba baloniki z imionami Naszych Aniołków.
Ponadto podczas uroczystości puszczenia baloników dla Naszych Aniołków Fundacja pragnie również podzielić się ze wszystkimi zebranymi rodzicami i bliskimi Naszych Aniołków wierszami i zdjęciami.
Istnieje też możliwość osobistego odczytania swoich wierszy, do czego serdecznie zapraszamy.

 

 


II OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "UTRATA I ŻAŁOBA - TEORIA I PRKATYKA"

 

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja „By dalej iść” postanowiło przyjrzeć się w sposób naukowy tematyce śmierci i żałoby w podejściu do konkretnej osoby oraz w sposób szeroki w ramach pomocy rodzinie, konkretnej osoby oraz lokalnej społeczności. Mało jest informacji i pomocy o prawach dla rodzin po stracie, wiele do życzenia daje personel medyczny, który spotyka się z ogromną tragedią. Celem konferencji jest szczegółowe i interdyscyplinarne omówienie zagadnień związanych ze stratą bliskiej osoby i pomocy jej. W szczególności pragniemy poddać refleksji problematykę utraty dziecka, a dokładniej - kwestię profilaktyki, wsparcia czy terapii dla najbliższych w żałobie. 

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Strona konferencji:

www.konferencja.bydalejisc.org.pl

 

Patronat honorowy:

Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej


Fundacja patronem książki dr Renaty Kleszcz-Szczyrba

Nasza fundacja została patronem książki dr Renaty Kleszcz-Szczyrby pt.: "Witraże w ciemności"

Książka porusza takie tematy, jak: postęp technologiczny, odsłaniający nowe możliwości „podglądania człowieka” od samego początku istnienia, wiedza medyczna na temat fizjologii i biologii życia, rozwiązania prawne związane z przedwczesną utratą dziecka, postawy społeczne wobec przedwcześnie zmarłych dzieci i ich rodziców, wyjaśnienia teologiczne dotyczące losu dzieci zmarłych bez chrztu, czy psychologia doświadczania straty prenatalnej i radzenia sobie z nią.

Zapraszamy do lektury.


Dzień Dziecka Utraconego 2014

Kochani, ponieważ czas rozpocząć przygotowania do kolejnego Dnia Dziecka Utraconego, Fundacja By Dalej Iść w tym roku zmieniła strategię organizacji tego dnia. Dlatego podczas uroczystości puszczenia światełek dla Naszych Aniołków Fundacja pragnie również podzielić się ze wszystkimi zebranymi rodzicami i bliskimi Naszych Aniołków wierszami i zdjęciami. Dlatego jeżeli jest wśród Was ktoś chętny aby podczas spotkania w Mysłowicach jego wiersz i/lub zdjęcie zostało wyświetlone i odczytane bardzo proszę o przesyłanie ich na mój adres: o.jedrzejewska@bydalejisc.org.pl 

Jednocześnie w ten sposób wyrażacie zgodę na nieodpłatną publikację wiersza i/lub zdjęcia. Fundacja ze swojej strony zapewnia dyskrecję, nieretuszowanie i nie zmienianie informacji przesłanych od Was ale przede wszystkim zapewnia, że przesłane materiały będą użyte TYLKO i WYŁĄCZNIE do publikacji podczas Dnia Dziecka Utraconego w Mysłowicach oraz tzw. zbioru po spotkaniowego.

Istnieje też możliwość osobistego odczytania swoich wierszy, do czego serdecznie zapraszam.


Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencją Naukową Bezpieczeństwo Zdrowotne

I Międzynarodowa Konferencja

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
17-19 września 2014 r.

„Pałac Kawalera” Świerklaniec, „Hotel na Podzamczu” Tarnowskie Góry

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie… ” ,
Że bezpieczeństwo zdrowotne to zagadnienie co się zowie,
Póki na zaproszenie na konferencję nie odpowie

Bezpieczeństwo zdrowotne może być definiowane przez pryzmat zagrożeń zdrowotnych, ale też wyzwań i szans, jakie dają nowoczesne procedury diagnostyczne, działalność profilaktyczna,  lecznicza, edukacyjna. W kontekście szerokich i wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian współczesnego świata, bezpieczeństwo zdrowotne staje się nie tyle wyzwaniem, co wymogiem dla wielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy teoretycznej. 

Odpowiadając na potrzebę refleksji nad wyzwaniami i zagrożeniami zdrowia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa otwiera cykl konferencji zatytułowany „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”. Tematem przewodnim będą:Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 17-19 września 2014 roku w „Pałacu Kawalera” w Świerklańcu (powiat tarnogórski), w otoczeniu prawie 200-letniego parku krajobrazowego, który został zakwalifikowany do zabytków pierwszej kategorii oraz w „Hotelu na Podzamczu”  w Tarnowskich Górach – uroczym  mieście położonym w południowo-zachodniej Polsce.

Podejmując zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, mamy nadzieję na rzeczową wymianę myśli i doświadczeń, zarówno ze strony teoretyków, osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, edukacji, jak również decydentów, którzy na różnych poziomach wpływają na kształt polityki zdrowotnej. Warto podkreślić, że rozumienie zdrowia zgodnie z paradygmatem holistycznym otwiera  szerokie pole do dyskusji dla przedstawicieli licznych profesji oraz studentów wielu kierunków -  według  założeń organizatorów konferencja powinna stać się bowiem przestrzenią do spotkania wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, jako zagadnienia niezwykle istotnego, a wciąż słabo reprezentowanego zarówno w świadomości społecznej, jak i literaturze fachowej. 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 1. Podstawy teoretyczne i metodologiczne  aspekty badań nad  zagadnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego
 2. Bezpieczeństwo zdrowotne wczoraj, dziś i jutro
 3. Przedmiot bezpieczeństwa zdrowotnego - obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych:
  • fizyczny wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
  • psychiczny wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
  • społeczny i duchowy wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
  • zdrowie seksualne i reprodukcyjne a bezpieczeństwo zdrowotne
 4.  Podmiot bezpieczeństwa zdrowotnego
  • podmiot wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych z perspektywy rozwojowej
  • podmiot bezpieczeństwa zdrowotnego a wybrane zagrożenia zdrowotne
  • jednostka, grupa społeczna, społeczeństwo - jako podmioty bezpieczeństwa zdrowotnego
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą i profilaktyczną w kontekście wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych
 6. Środowiska wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest terminowe przesłanie karty zgłoszeniowej (http://zdrowie.wsb.net.pl/uczestnictwo.html) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zdrowie@wsb.net.pl lub na za pomocą poczty tradycyjnej na adres Uczelni, a także uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, możliwość opublikowania artykułu w recenzowanej monografii naukowej, uczestnictwo w uroczystym bankiecie przewidzianym wieczorem 17 września 2014 roku oraz integracyjną kolację przy ognisku 18 września 2014 roku.

Już teraz serdecznie zapraszamy na organizowane wydarzenie naukowe o jakże ważnej tematyce, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 sierpnia 2014 roku.

www.zdrowie.wsb.net.pl

 


strony:   | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | koniec |  


Nasze działania wspierają:

Projektowanie serwisów www, skanowanie slajdów